PIL publikāciju rezultātu rādītāji 2020.g. ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/492363ea-1545-4879-a241-5ce674258d57/resource/78f178f0-f5a4-4119-b3bb-269acf4fbceb/download/publikaciju-statistika-pil-2020-4-ceturksnis.xlsx

Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2020.gada 1.-4.ceturksnī virs un zem ES līgumcenu sliekšņa un 9. panta kārtībā, kur "Rezultātu paziņojumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu, Paziņojums par metu konkursa rezultātiem, Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Paziņojumi "Virs ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 144 000 EUR un virs un būvdarbiem no 5 548 000 EUR un virs. Paziņojumi "Zem ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 42 000 līdz 143 999 EUR un būvdarbiem no 170 000 līdz 5 547 999 EUR. 9.panta kārtībā paredzamā līgumcena precēm vai pakalpojumiem no 10 000 līdz 41 999 EUR un būvdarbiem no 20 000 līdz 169 999 EUR. Ar ES fondiem saistīto rezultātu paziņojumu skaits veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka līgumi ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi. Ar vides prasībām saistīto rezultātu paziņojumu skaits un summa veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības. Par līgumiem vispārīgās vienošanās ietvaros. Paziņojumos norādīta inovatīva risinājums un/ vai paredzētas prasības attiecībā uz sociālo atbildību.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 24, 2021
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to