Publisko iepirkumu paziņojumi

Publisko iepirkumu paziņojumi, kas publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 13, 2017, 14:39 (EEST)
Created September 13, 2017, 14:25 (EEST)
Frequency daily
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher