RAIM datu kopas: Lauku atbalsta dienesta dati par ELFLA atbalsta saņēmēju skaitu un finansējuma summām

Datu kopa satur informāciju par ELGF atbalsta saņēmēju skaitu un finansējuma summām konkrētajā gadā, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 13, 2019, 10:51 (EET)
Created June 2, 2017, 15:53 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju