RAIM datu kopas: Lauku atbalsta dienesta dati ...

URL: https://raim.gov.lv/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=RAIMBI&Project=RAIM&Port=0&evt=3067&src=Main.aspx.3067&executionMode=4&currentViewMedia=1&reportID=146D2B464709C1E9925FA7924B45DA9B&reportSubtype=768&visMode=0&isGuest=true&group=export&fastExport=true&showOptionsPage=false&defaultRunMode=excelFormattingGrids

Datu kopa satur informāciju par ELGF atbalsta saņēmēju skaitu un finansējuma summām konkrētajā gadā, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to