RAIM datu kopas: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par dzimušo iedzīvotāju skaitu

Datu kopa satur informāciju par konkrētajā gadā dzimušo iedzīvotāju skaitu, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām un dalījumā pa dzimumiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 13, 2019, 10:50 (EET)
Created June 2, 2017, 15:46 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju