RAIM datu kopas: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par dzimušo iedzīvotāju skaitu

Datu kopa satur informāciju par konkrētajā gadā dzimušo iedzīvotāju skaitu, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām un dalījumā pa dzimumiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 13, 2019, 10:50 (EET)
Created June 2, 2017, 15:46 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher