RAIM datu kopas: Pilsonības un migrācijas ...

URL: https://raim.gov.lv/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=RAIMBI&Project=RAIM&Port=0&evt=3067&src=Main.aspx.3067&executionMode=4&currentViewMedia=1&reportID=EEE24E8B451ED5C3294D629EB52DC7BC&reportSubtype=768&visMode=0&isGuest=true&group=export&fastExport=true&showOptionsPage=false&defaultRunMode=excelFormattingGrids

Datu kopa satur informāciju par konkrētajā gadā dzimušo iedzīvotāju skaitu, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām un dalījumā pa dzimumiem.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to