RAIM datu kopas: Valsts kases dati par pašvaldību budžetu izdevumiem

Datu kopa satur informāciju par pašvaldibu budžetu izdevumiem, dalījumā pa izdevumu veidiem (vienlaicīgi - gan pēc pašvaldību funkciju, gan ekonomiskās klasifikācijas). Dati iegūti no pašvaldību budžetu izpildes auditētajiem pārskatiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 13, 2019, 10:45 (EET)
Created June 2, 2017, 16:33 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju