RAIM datu kopas: Valsts kases dati par ...

URL: https://raim.gov.lv/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=RAIMBI&Project=RAIM&Port=0&evt=3067&src=Main.aspx.3067&executionMode=4&currentViewMedia=1&reportID=14049361403A95753E155D82E45F4E3A&reportSubtype=768&visMode=0&isGuest=true&group=export&fastExport=true&showOptionsPage=false&defaultRunMode=excelFormattingGrids

Datu kopa satur informāciju par pašvaldibu budžetu izdevumiem, dalījumā pa izdevumu veidiem (vienlaicīgi - gan pēc pašvaldību funkciju gan, gan ekonomiskās klasifikācijas). Dati iegūti no pašvaldību budžetu izpildes auditētajiem pārskatiem.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to