Reģistrēto bezdarbnieku skaits pārskata perioda beigās

Datu kopa satur informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē esošajiem reģistrētajiem bezdarbniekiem sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām novadu, valstspilsētu griezumā pārskata perioda (mēneša) beigām. Bezdarbnieki, dzimums, vecuma grupas, vecums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer NVA Statistikas nodaļa
Maintainer Email NVA Statistikas nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2021-09-29
Modified 2021-09-29
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher