Rīgā deklarēto personu skaits

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Rīgas pašvaldībā deklarēto personu skaits, to izmaiņas pa dienām. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators

year – Ieraksta izveides gads

month – Ieraksta izveides mēnesis

day – Ieraksta izveides diena

value – Deklarēto personu skaits

district_id – Pilsētas id

district_name – Pilsētas nosaukums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher