Rīgas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - pieteikušos ģimeņu skaits, ģimenes sastāvs, pieteikšanās reģistram e-pakalpojuma lietošanas pazīme. Daudzbērnu ģimenes reģistrējas šajā reģistrā, lai saņemtu pašvaldības pakalpojumu atlaides.

id – ģimenes ieraksta identifikators

period_from – statusa periods no

period_till – statusa periods līdz

pers_number - personu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu

childr_number - tai skaitā, bērnu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu

electr_manual - pazīme, vai ģimene statusam pieteikusies, izmantojot e-pakalpojumu (1) vai klātienē pašvaldības iestādē (2)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher