Pašvaldības iestāžu/struktūrvienību reģistrs

Dati par institūcijām, to identifikāciju, institūciju hierarhiju, institūciju darbības periodiem un dokumentu numurēšanas specifiku.

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

number Ieraksta kārtas numurs datu kopā

district_id Pašvaldība

request_date_time Datu izgūšanas datums un laiks

division_id Institūcijas identifikators

division_title Institūcijas nosaukums

managing_division_id Vadošās institūcijas identifikators

managing_division_title Vadošās institūcijas nosaukums

is_managing_unit Pazīme, kas norāda, ka institūcijas ir vadošā

use_own_document_numbers Pazīme, ka institūcijas lieto savu dokumentu numerāciju

number_prefix Apzīmējums, kas tiek izmantots institūcijas dokumentu reģistrācijas numurā

valid_from Institūcijas darbības sākuma datums

valid_to Institūcijas darbības beigu datums

updated Pēdējo labojumu datums un laiks

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher