Rūpniecības produktu kodu saraksts 2019

Informācija par Rūpniecības produktu 2019. gada kodu sarakstu publicēta https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/prodcom-lv-2019/kodi

Rūpniecības produktu kodu saraksts nodrošina vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī. Nacionālie rūpniecības produktu kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM List) kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 26, 2020, 15:56 (EEST)
Created August 24, 2020, 09:07 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher