lietu-izskatisanas-sastavi

URL: https://www.lrpv.gov.lv/lv/rupnieciska-ipasuma-apelacijas-padome/lietu-izskatisanas-sastavi

Apelācijas padomes darbības mērķis ir izskatīt ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, kā arī nodrošināt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzēto agrāko tiesību īstenošanu pēcreģistrācijas procedūrās. Apelācijas padome izskata šādus rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzētos strīdus: 1) par Patentu valdes lēmumu, kurš pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā un par kuru iesniegts apelācijas iesniegums (apelāciju lietas); 2) par rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru iesniegts trešās personas iebilduma iesniegums (iebildumu lietas).

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format unknown
License CC0 1.0
Conforms to