Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par unikālajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo apdrošināšanas algu, iekļautas veicamo iemaksu objektu summas, kas pārsniedz noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru (datus attēlo atbilstoši faktiskajam periodam). Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas VSAA datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email laura.gulbe@lm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-12-17
Modified 2019-05-07
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher