Iemaksu_alga_2017gads

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/677698fe-2fa4-4d76-94dd-4f783645b062/resource/84ec25f8-616c-4cf4-81b5-b17769b70127/download/iemaksu_alga_nov_2017-gads.xlsx

From the dataset abstract

Atlasīta informācija par darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo apdrošināšanas algu,...

Source: Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated May 12, 2020
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to