Sociālo uzņēmumu reģistrs

Sociālo uzņēmumu reģistrā uzkrāj informāciju par tām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurām piešķirts, atņemts vai atcelts sociālā uzņēmuma statuss. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas pabeigšanai reģistrā ir iekļauti dati par biedrībām, nodibinājumiem un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību - pasākuma dalībniekiem, kuriem piešķirts finanšu atbalsts šī pasākuma ietvaros.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 8, 2020, 10:19 (EEST)
Created July 8, 2020, 10:06 (EEST)
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified 2020-06-18
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher