Spēkā esošie kadastrālo vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām:

  • lauku nekustamo īpašumu grupai;
  • dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai;
  • rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai;
  • komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai.

Vērtību zonējumi sadala valsts teritoriju zonās, kurās līdzīgu īpašumu vērtība nekustamā īpašuma tirgū ir nosacīta līdzīga.

Izstrādājot zonējumu, tiek ņemta vērā gan nekustamā īpašuma tirgus informācija, gan teritorijas plānojumi un apbūves noteikumu nosacījumi, gan infrastruktūras esamība un kvalitāte, gan teritorijas pievilcība un attīstība, kā arī citi galvenie vērtību ietekmējošie faktori.

Katrā zonā visiem īpašumu veidiem tiek noteikti bāzes rādītāji, kas raksturo īpašumu vērtību līmeni.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Valsts zemes dienests
Maintainer Email Valsts zemes dienests
Language Latvian
Issued Date 2022-02-02
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher