SPSIL_2017_Izņēmumi

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/d8f7f328-a5eb-4e21-b459-cade8d8eb308/resource/f4c1a5f3-d0c2-4cfc-bc8c-502aa1fdcef4/download/spsil_2017_izmumi.csv

Iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi, līgumu summas un līgumslēdzēju darbības joma, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izņēmumus

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 12, 2018
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to