Statistika par noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušām personām

Fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par atzīšanu par cietušo, Līķa apskates protokols, kā arī veikts cietušās personas apraksts, izmantojot Kriminālprocesa informācijas sistēmas pogu "Bojā gājusī persona". Pārskatā neatspoguļo personas, kurām ir atcelts lēmums par personas atzīšanu par cietušo, kā arī ievadīts lēmums par kriminālprocesa vai attiecīga noziedzīga nodarījuma, kurā cietusi persona, izbeigšanu pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 1.punkta vai 2.punkta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email pd@ic.iem.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified 2018-01-06
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher