Statistika par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību

Statistiskajā pārskatā atspoguļo fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu (ja kriminālprocesa figurē persona pret kuru uzsākts kriminālprocess), aizturēšanas protokols, lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, saukšanu pie kriminālatbildības, kriminālprocesa nodošanu tiesai, procesa turpināšanu medicīniska/audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai, prokurora priekšraksts par sodu vai notiesājošs tiesas nolēmums. Pārskatā neatspoguļo informāciju par personām, pret kurām kriminālprocess kopumā vai attiecīgais noziedzīgais nodarījums izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 1.punkta vai 2.punkta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email pd@ic.iem.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified 2018-01-06
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher