statistika

URL: https://www.vsaa.gov.lv/lv/statistika-par-valsts-fondeto-pensiju-shemu

Pieejama statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format unknown
License CC0 1.0
Conforms to