Par pašvaldību plānošanas dokumentiem

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f19f215-cd56-4304-91fd-34cd16c8a08e/resource/cd36c896-a941-40c8-8c6f-73e1482d10b9/download/tapis_projekti.csv

Tiek nodrošināta informācijas pieejamība par aktuālajiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Dati satur informāciju par dokumenta veidu, izstrādes statusu un izstrādes gaitas datējumu. Papildus informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespējams saņemt https://geolatvija.lv/geo/tapis

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated December 4, 2023
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to