Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi.

Kolonnu skaidrojumi:

regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir 9 zīmju reģistrācijas kods

date_to – Datums, līdz kuram subjektam bija spēkā šis nosaukums

name – Nosaukums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email dati@ur.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher