Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi.

Kolonnu skaidrojumi:

regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir 9 zīmju reģistrācijas kods

date_to – Datums, līdz kuram subjektam bija spēkā šis nosaukums

name – Nosaukums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 14, 2021, 23:31 (EET)
Created October 30, 2020, 13:39 (EET)
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher