TPL saņēmēji ar invaliditāti

Apkopoti dati par valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk - TPL) saņēmējiem ar invaliditāti, kuriem TPL izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" vai Nr.878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi". Vienai personai var būt vairākas spēkā esošas invaliditātes grupas, tāpēc invaliditātes grupu summa nesakrīt ar unikālo personu skaitu. Datu avots: Labklājības ministrijas pārziņā esošā labklājības informācijas sistēma LabIS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Labklājības ministrijas ITD
Maintainer Email Labklājības ministrijas ITD
Language Latvian
Issued Date 2023-11-01
Modified 2023-12-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher