Adrešu reģistra teksta dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0c5e1a3b-0097-45a9-afa9-7f7262f3f623/resource/1d3cbdf2-ee7d-4743-90c7-97d38824d0bf/download/aw_csv.zip

Kompresēta direktorija AW_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektiem:

  • novadiem;
  • pagastiem;
  • rajoniem (kas bija spēkā līdz 2009. gada 30. jūnijam);
  • pilsētām;
  • ciemiem / mazciemiem;
  • ielām;
  • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
  • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
  • vietu (novadu, pilsētu, pagastu, ciemu un mazciemu) centroīdiem*
  • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā.

Vietas centroīds – ir punkts, kas atrodas novada, pilsētas, pagasta vai ciema robežas iekšpusē. Savukārt mazciemiem tas ir punkts, kurš atbilst tā atrašanās vietai.

Datu kopas specifikācijas pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/VAR-atversana

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama – https://ieej.lv/iq9ot

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated June 25, 2022
Created unknown
Format CSV
License Creative Commons Attribution 4.0
Conforms to