Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem

Pārskatā “Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātām programmām un apakšprogrammām un pilnā budžetu ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās un finansēšanas klasifikāciju kodu griezumā atbilstoši Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskats Valsts kases interneta mājaslapā: https://www.kase.gov.lv/parskati/kopbudzeta-izpildes-parskati/ceturksna-parskati

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer Pārskatu departaments
Maintainer Email Pārskatu departaments
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher