Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/ ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/06d7d85e-fe66-4513-b13a-b444bd5ea6d0/resource/e45511ec-22e3-40bf-9f83-c685ddb7ee7c/download/vb_izpilde_pa_budzeta_progr_apakspr_adkopai_2019_4_cet.xls

Pārskata periods: 01.01.2019 - 31.12.2019

*budžeta izpildes dati uzrādīti pēc Valsts kases veiktā:

· slēguma atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 50.punktam par slēgtajiem iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizmantotajiem valsts budžeta asignējumiem;

· labojumiem saskaņā ar budžeta iestāžu sniegtajiem pieteikumiem atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumu Nr.652 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” 68.punktam.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated January 21, 2020
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to