COVID-19 valstu saslimstības rādītāji

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/5d0c9a64-b7b2-494e-b77d-22d48225791b/resource/706fe55f-54c6-4f83-81ae-cba31c741877/download/covid_19_valstu_saslimstibas_raditaji.csv

Datums - datums, uz kuru tiek publicēti 14 dienu kumulatīvie saslimstības rādītāji. 14 dienu kumulatīvā incidence - kopējais 14 dienās reģistrēto gadījumu skaits konkrētā valstī. Aprēķins balstīts uz Eiropas Slimību un profilakses un kontroles centra ziņoto gadījumu skaitu https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea un https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases un modelētu 2020. gada populāciju (balstīta uz 2018. gada datiem https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/). Dati var atšķirties no valstu ziņotajiem datiem. Izceļošana - norāde par izceļošanu: uz konkrēto valsti rekomendēts nebraukt; izvērtēt brauciena nepieciešamību; ievērot standarta piesardzību. Pašizolācija - norāde par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties Latvijā.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Datums timestamp
Valsts text
14DienuKumulativaIncidence text
Izcelosana text
Pasizolacija text

Additional Information

Field Value
Last updated June 19, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to