Vidējās darījumu cenas dzīvokļiem pirms administratīvi teritoriālās reformas

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 70. pantam, Valsts zemes dienests uzkrāj un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas. Informāciju par nekustamo īpašumu pirkumu darījumiem regulāri saņem no zemesgrāmatām un uzkrāj Kadastra informācijas sistēmas uzturētajā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē.

2021.gada 1. martā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē reģistrēti ap 955 000 darījumu.

Datnēs ir apkopoti dati par darījumiem ar dzīvojamām telpu grupām, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas dzīvokļu īpašumu sastāvā.

Ņemot vērā nekustamo īpašumu tirgū cenu atšķirības pēc 2000. gada būvētām daudzdzīvokļu mājām, atsevišķi nodalīti dzīvokļu darījumi:

1) Ēkās, kas būvētas pirms 2000. gada;

2) Ēkās, kas būvētas pēc 2000. gada jeb jauno projektu mājas.

Vidējās darījumu cenas atspoguļotas pa dažādām teritoriju grupām:

1) Dzīvokļiem ēkās, kas būvētas pirms 2000. gada – Rīgā, Jūrmalā, pārējās republikas pilsētās, Pierīgas ietekmes reģiona pilsētās, reģionālās nozīmes pilsētās un mazpilsētās;

2) Jauno projektu dzīvokļiem – Rīgā, Jūrmalā un Pierīgas novados.

Dati pieejami no 2011. gada

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Maintainer Email Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Language Latvian
Issued Date 2019-02-13
Modified 2021-04-15
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher