Vispārējās vidējās izglītības programmu absolventu mācību sasniegumi izglītības dokumentos

Atskaitē attēlota informācija par vispārējās vidējās izglītības programmu absolventu izglītības dokumentos norādītajiem vērtējumiem mācību priekšmetos. Informācija atrādīta par tiem mācību priekšmetiem, kuros vērtējumu saņēmuši vismaz 5% no kopējā vispārējās vidējās izglītības programmu beidzēju skaita. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher