VPVKAC klientu aptauju datufaili

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk, VPVKAC) klientu aptauju datufaili - 2017., 2018. un 2019.gads. Pētījuma mērķis: noskaidrot VPVKAC klientu vajadzības un informētību attiecībā uz pakalpojumu saņemšanas iespējām VPVKAC, kā arī apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem. Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas: 1) vajadzības un informētība attiecībā uz pakalpojumu saņemšanas iespējām; 2) klientu apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kopumā un darbinieku atsaucība; 3) apmierinātība ar darbinieku sniegto atbalstu e-pakalpojumu saņemšanā. Aptaujas izlases apraksts un metodoloģija: VPVKAC klienti, kuri pēdējā pusgada laikā ir apmeklējuši VPVKAC, klientu izlase, stratificēta nejaušā izlase, administratīvi teritoriālā, ievērojot plānošanas reģionu proporcionālu pārstāvniecību. Reprezentatīva VPVKAC klientu aptauja. VPVKAC klientu aptauja ir daļa no “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa”, kurš finansēts no valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 (ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”) projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (Nr.2.2.1.1/16/I/001 – „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)) līdzekļiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Publisko pakalpojumu departaments
Maintainer Email Publisko pakalpojumu departaments
Language Latvian
Issued Date 2017-11-21
Modified 2018-01-30
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher