Vēsturiskā augsnes digitāla datubāze (Augsnes laukumi)

Ģeotelpiskā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnēm Latvijā, kas kartētas laika periodā no 1960. līdz 1991. g. vairākās kārtās dažādos laika posmos, izmantojot dažādas augšņu klasifikācijas mērogā 1:10 000. Informācija iegūta, digitalizējot Latvijā pieejamās vēsturiskās augšņu kartes. Atbildīgais par karšu uzturēšanu: Zemkopības ministrija. (https://geolatvija.lv/geo/p/239)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer Zemkopības ministrija
Maintainer Email Zemkopības ministrija
Language Latvian
Issued Date 2020-10-22
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher