Ekspertīžu rezultatīvie rādītāji

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/aa676dfb-fedd-4863-adb2-98ad3a8e5ce7/resource/78cd462a-a8ff-4089-ad30-56d973d8f054/download/vtmec-cases.csv

From the dataset abstract

Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigtajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm: 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas...

Source: VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated October 1, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to