VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes

Tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes (pēc izpētes veida). Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigto tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktajām izpētēm (pēc izpētes veida): 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas ieraksta identifikators TMEIS. 3) Izpētei piesaistītās tiesu medicīnas ekspertīzes pabeigšanas datums (gada un mēneša komponentes). 4) Izpētes veids. 5) Laboratorijas nosaukuma (izpētes veicējs).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vtmec.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher