Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība

  1. Datu fails p51_54_ZV_skaits_un_ha.csv satur noteikumu pielikumā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. punktos definētus datus.

  2. Datu fails p55_56_NI_skaits_LIZ_MEZS_pec_zv_skaita.csv satur noteikumu pielikumā 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.6.1., 5.6.2. un 5.6.3. punktos definētus datus.

  3. Datu fails p57_58_NI_skaits_dominLIZ_dominMEZS_pec_NI_platibas.csv satur noteikumu pielikumā 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4, 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3. un 5.8.4. punktos definētus datus.

  4. Datu fails p59_510_NI_skaits_pec_ZV_expl.csv satur noteikumu pielikumā 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3., 5.9.4, 5.10.1., 5.10.2., 5.10.3. un 5.10.4. punktos definētus datus.

Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība

Datu kopa sagatavota pamatojoties uz 2017. gada 17. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība" punktā 3.5. noteikto. Dati atlasīti atbilstoši noteikumu pielikuma 5. punkta apakšpunktos uzskaitītiem nosacījumiem, ņemot vērā MK noteikumu projekta anotāciju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vzd@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher