Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā.

  • Administratīvā teritorija - Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Zemes vienība - Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
  • Kadastrālā vērtība - pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
  • Kadastrālo vērtību kopsumma - Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vzd@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2011-02-01
Modified 2017-02-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher