Zemes vienību skaits administratīvajās teritorijās

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām.

  • ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 14, 2019, 16:00 (EET)
Created August 27, 2018, 09:14 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-03-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju