Zinātnisko publikāciju datubāze

Zinātnisko publikāciju datubāze ietver ziņas par Latvijas zinātnisko institūciju publicētajām publikācijām, tai skaitā: par augstas kvalitātes zinātniskajām publikācijām, kas indeksētas starptautiskajās zinātniskās literatūras datubāzes (Scopus, Web of science u.c.); par zinātnisko institūciju darbinieku izstrādātajiem maģistra un doktora (promocijas) darbiem; par zinātnisko institūciju polupārzinātniskajiem darbiem, kas līdz kārtējā gada 1. jūlijam ir iekļauti zinātnisko institūciju pārskatā par zinātnisko darbību un pieejami lasīšanas režīmā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated October 20, 2018, 17:52 (EEST)
Created October 20, 2018, 16:43 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2018-07-01
Modified 2018-07-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher