195 datasets found

Organizations: Būvniecības valsts kontroles birojs Groups: Ekonomika un uzņēmējdarbība Reģioni un pašvaldības Tags: Būvniecība Būvdarbu kontrole

Filter Results
  • Patiesie labuma guvēji

    Ziņas par tiesību subjektu aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem (PLG) – fiziskajām personām. Tiesiskais pamats fizisko personu datu publiskošanai – likuma “Par Latvijas...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    569 skatījumi
  • Maksātnespējas procesi

    Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā ierakstīto maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu informācija. Maksātnespējas procesu atvērto datu lauku skaidrojumi – spied...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    242 skatījumi
  • Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

    Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi. Kolonnu skaidrojumi: regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    70 skatījumi
  • Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

    Uzņēmumu reģistrā reģistrēto biedrību un nodibinājumu darbības jomas atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai klasifikācijai. Kolonnu skaidrojumi: regcode – Subjekta vienotais...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    198 skatījumi
  • Dati par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem

    Dati par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    164 skatījumi
  • Tiesību subjekta valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvētti...

    Tiesību subjekta valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu dati.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    92 skatījumi
  • Gada pārskatu finanšu dati

    Finanšu datu informācija no Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem gada pārskatiem, kas Uzņēmumu reģistram tiek nodoti publiskošanai. Datu kopa satur informāciju no uzņēmumu,...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    1664 skatījumi
  • Publisko personu un iestāžu saraksts

    Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    2731 skatījumi
  • Uzņēmumu reģistrs

    Uzņēmumu reģistrs sabiedrībai piedāvā datus lietotājiem ērtā veidā par visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem. Uzņēmumu reģistrs piedāvātos datus aktualizē katru...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    4575 skatījumi
  • Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

    Informācija par Oficiālās elektroniskās adreses aktivizētajiem, deaktivizētajiem kontiem un anulētajām e-adresēm. Dati tiek atjaunoti reizi stundā.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    2715 skatījumi
  • Darba devēji, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās ...

    Darba devēji, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    143 skatījumi
  • Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi

    Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    840 skatījumi
  • Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

    Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    440 skatījumi
  • Deklarētās preces

    Datu kopā satur informāciju par Latvijā noformētām eksporta un importa muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    750 skatījumi
  • Muitā noformētās deklarācijas

    Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas Latvijas muitā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    754 skatījumi
  • PVN maksātāji

    VID Publiskojamo datu bāzes PVN maksātāju reģistrs
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    865 skatījumi
  • Sabiedriskā labuma organizācijas

    VID Publiskojamo datu bāzes dati par sabiedriskā labuma organizācijām.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    303 skatījumi
  • Speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm

    VID Publiskojamo datu bāzes speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    195 skatījumi
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

    VID Publiskojamo datu bāzes mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji (datu atjaunošanas regularitāte atbilstoši datu atjaunošanas regularitātei pašās sadaļās)
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    328 skatījumi
  • Saimnieciskās darbības apturēšana

    VID Publiskojamo datu bāzes saimnieciskās darbības apturēšanas informācija
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


    253 skatījumi
You can also access this registry using the API (see API Docs).