14 datasets found

Tags: Hydrography

Filter Results
 • Ūdenstilpes (ezeri) Popular

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • Ūdensteces (upes) Popular

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Latvijas meliorācijas kadastra karte Popular

  Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas,...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi Popular

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • LV Marine Area Management Restrictions Zoning (INSPIRE data) Popular

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1.LVMSP_FishingManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;...
 • Vides piesārņojuma zinošanas vienības (piekrastes ūdens objekti un pārejošie ... Popular

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Piekrastes un pārejas ūdensobjekti

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Plūdu riska zonas Popular

  Plūdu riska zonu shape fails ir vektora datu formātā, kas sastāv no laukumiem, kas sevī ietver dziļuma klases, ko attiecīgi var izmantot formatēšanā, lai vizuāli uzskatāmi labāk...
 • LV Marine Water Transport Network (INSPIRE data) Popular

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1. LVMSP_TrafficSeparationSchemeSeparator.gml; 2. LVMSP_FlowDirectionAndWaterwayLink.gml
 • Upju baseinu apgabali Popular

  Poligonu .shp fails. Upju baseinu apgabalu slānis izstrādāts saskaņā ar 15.04.2003. MK noteikumiem Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem". Upju...
 • Upju ūdensobjekti Popular

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Ezeru ūdensobjekti Popular

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • LV Marine Utility Network Services (INSPIRE data) Popular

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: LVMSP_UtilityNetwork.gml
 • Preliminary Flood Risk Assessment Future Events Popular

  Significant floods that have occurred in the past and can occur again in future under climate change.
You can also access this registry using the API (see API Docs).