2 datasets found

Formats: HTML Groups: Enerģija Transports Tags: jaundzimušie

Filter Results
  • Oficiālās statistikas portāls

    Oficiālās statistikas programmas ietvaros publicētie dati.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Veselības statistikas datubāze

    Veselības statistikas datubāze ietver dažādus veselības un veselības aprūpes rādītājus: iedzīvotāju veselība; mātes un bērna veselība; veselības aprūpe; mirstība; iedzīvotāju...
    Iedzīvotāji un sabiedrība