2 datasets found

Organizations: Valsts darba inspekcija

Filter Results
  • Nelaimes gadījumi darbā

    Valsts darba inspekcijas (VDI) pienākumos ir veikt nelaimes gadījumu, kas ir notikuši darba vietā, vai ir saistīti ar darba pienākumu veikšanu izmeklēšanu, uzskaiti un...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Apstiprinātas arodslimības

    Šī datu kopa satur informāciju par apstiprinātām arodslimībām un to slimnieku nodarbinātības nozari, sadalījumā pa gadiem. VDI veic darba vietu higiēniskos raksturojumus (DVHR)...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība