12 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

PVN maksātāji

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

Vidējās darījumu cenas dzīvokļiem

Valsts zemes dienests 2021-11-22 2024-07-05 annually (twice)

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-07-04 annually (once)

VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 2021-06-28 2024-07-01 monthly (once)

Pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc funkcionālajiem...

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 2023-12-05 2024-04-25 annually (twice)

Kombinētā nomenklatūra

Centrālā statistikas pārvalde 2019-10-02 2024-04-19 annually (once)

Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros...

Tieslietu ministrija 2022-03-24 2024-04-18 other

Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija

Centrālā statistikas pārvalde 2020-05-07 2023-12-22 unknown

ES Būvju klasifikācija / Classification of Types of Constructions (CC 1998)

Centrālā statistikas pārvalde 2020-08-18 2023-05-25 unknown

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Centrālā statistikas pārvalde 2018-06-04 2023-04-05 irregular

Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu saraksts

Siguldas novada pašvaldība 2023-03-16 2023-03-17 annually (once)

Oficiālās statistikas portāls

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2021-09-16 constantly