137 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-15 constantly

Kadastra informācijas sistēmas atvērtie telpiskie dati

Valsts zemes dienests 2021-12-29 2024-07-15 weekly (once)

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pārskati Eiropas Komisijai

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-07-20 2024-07-15 annually (once)

Vakances

Nodarbinātības Valsts Aģentūra 2020-03-23 2024-07-15 daily

Eiropas Savienības fondu 21-27 perioda līdzfinansētie projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2024-01-11 2024-07-14 daily

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 never

CPV nomenklatūras klasifikators

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-07-24 2024-07-11 irregular

Eksports un imports pa valstīm un precēm (KN 8 zīmēs)

Centrālā statistikas pārvalde 2022-03-14 2024-07-11 monthly (once)

Iepirkumu uzvarētāju valstiskā piederība no zemo vai beznodokļu zonām

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-07 2024-07-10 annually (once)

Maksājumi ar VRAA maksājumu moduli, sākot no 2020. gada.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2020-04-20 2024-07-09 quarterly

Publisko iepirkumu paziņojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-09-13 2024-07-09 daily

Sabiedriskā labuma organizācijas

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

Speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

Saimnieciskās darbības apturēšana

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

PVN maksātāji

Valsts ieņēmumu dienests 2020-09-16 2024-07-08 daily

Muitā noformētās deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests 2019-03-14 2024-07-08 monthly (once)

Deklarētās preces

Valsts ieņēmumu dienests 2019-03-14 2024-07-08 monthly (once)

Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

Valsts ieņēmumu dienests 2019-03-14 2024-07-08 monthly (once)

Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi

Valsts ieņēmumu dienests 2018-11-28 2024-07-08 monthly (once)