135 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-20 constantly

Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajie reģioniem, novadiem,...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 annually (once)

Uz/no citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars statistiskajos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 annually (once)

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 never

E-talonu validāciju dati Rīgas Satiksme sabiedriskajos transportlīdzekļos

Rīgas satiksme 2018-08-09 2024-07-11 monthly (once)

Teritoriju ekonomiskie rādītāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2020-09-23 2024-07-05 irregular

Personu vārdi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-09-30 2024-07-03 annually (twice)

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2024-07-02 monthly (once)

Iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas izmaiņas

Centrālā statistikas pārvalde 2021-09-16 2024-06-13 annually (once)

Iedzīvotāju valstiskā piederība

Centrālā statistikas pārvalde 2019-09-24 2024-06-13 annually (once)

Iedzīvotāju dzimšanas valsts

Centrālā statistikas pārvalde 2021-09-16 2024-06-13 annually (once)

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-16 2024-06-13 annually (once)

Dzimušo un mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem

Centrālā statistikas pārvalde 2023-05-09 2024-06-03 annually (once)

Paredzamais mūža ilgums (gados) un mūža ilguma rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde 2023-05-09 2024-06-03 annually (once)

Iedzīvotāju tautība

Centrālā statistikas pārvalde 2019-09-25 2024-06-03 annually (once)

Iedzīvotāju vidējais vecums

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-16 2024-06-03 annually (once)

Darbspēka apsekojuma individuālie dati mācībām

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2024-05-27 irregular

Pilnībā pret Covid-19 pirmreizēji vakcinētie iedzīvotāji reģionos, novados,...

Centrālā statistikas pārvalde 2021-11-02 2024-05-15 never

Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis

Centrālā statistikas pārvalde 2020-06-18 2024-05-15 annually (once)

Mēneša darba samaksa pēc dzīvesvietas reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-05-17 2024-05-15 annually (once)