135 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-25 constantly

Apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 annually (twice)

Vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 annually (twice)

Izdienas pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 annually (twice)

Invaliditātes pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 annually (twice)

Latvijas valstspiederīgo personu skaits ārvalstīs

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 annually (twice)

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 annually (twice)

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 annually (twice)

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 annually (twice)

Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-01 2024-07-24 annually (twice)

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās sadalījumā pēc valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-07 2024-07-24 annually (twice)

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-08 2024-07-24 annually (twice)

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pa dzimumiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-08 2024-07-24 annually (twice)

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-09 2024-07-24 annually (twice)

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-15 2024-07-24 annually (twice)

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2024-07-24 monthly (once)

Ārvalstīs dzīvojošo sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-07 2024-07-24 annually (twice)

Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajie reģioniem, novadiem,...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 annually (once)

Uz/no citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars statistiskajos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 annually (once)

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 never