43 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Medikamenti, kas satur dopinga vielas

Latvijas Antidopinga birojs 2019-08-07 2024-07-11 irregular

Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis

Centrālā statistikas pārvalde 2020-06-18 2024-05-15 annually (once)

Vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss

Centrālā statistikas pārvalde 2020-06-18 2024-05-15 annually (once)

2017_2021.g.Latvijas augstākās izglītības iestāžu absolventi 2020.-...

Izglītības un zinātnes ministrija 2022-04-26 2024-03-20 annually (once)

Izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās

Izglītības un zinātnes ministrija 2020-05-15 2024-02-19 other

Akadēmiskā personāla skaits pa amatiem augstākās izglītības iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrija 2024-02-05 2024-02-05 annually (once)

Izglītības resursu pieteikumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-11-29 2024-01-31 monthly (once)

Pašvaldību griezumā pedagogu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs,...

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-15 2024-01-23 annually (twice)

Pedagogu skaits pa amatiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās...

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-15 2024-01-23 annually (twice)

Izglītojamo skaits sadalījumā pa vispārējās izglītības programmām

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-14 2024-01-18 other

Izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās un profesionālās...

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-14 2024-01-18 other

Pa pašvaldībām izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās un...

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-14 2024-01-18 other

Valsts izglītības informācijas sistēmas klasifikatoru saturs

Izglītības un zinātnes ministrija 2021-05-14 2024-01-17 annually (once)

SAM 8.4.1 dati par izglītības iestādēm un programmām

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2021-12-28 2023-12-01 annually (once)

ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" -...

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2021-12-28 2023-12-01 annually (once)

Vispārējās pamatizglītības CE rezultātu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa...

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-10-26 2023-11-06 annually (once)

Vispārējās pamatizglītības CE rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-10-26 2023-11-06 annually (once)

Vispārējās vidējās izglītības CE rezultātu kopvērtējums un līmeņu sadalījums...

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-10-26 2023-11-06 annually (once)

Vispārējās vidējās izglītības CE rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-10-26 2023-11-06 annually (once)

CE kārtotāju skaita dzimumu īpatsvars

Izglītības un zinātnes ministrija 2023-10-26 2023-11-06 annually (once)