Latvijas Institūts

Latvijas Institūts ir ārlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura veic Latvijas valsts tēla veidošanas un koordinēšanas funkcijas ar mērķi veicināt Latvijas tēla pozitīvu popularizēšanu ārvalstīs.