ĢDS Metadatu katalogs

Metadati no ĢDS metadatu kataloga. ĢDS MDK - Vienota vietne ģeotelpisko datu un pakalpojumu metadatu uzkrāšanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropā (INSPIRE)